BESTUUR

BESTUUR

De vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een Dorpshuis in Angeren bestaat momenteel uit 5 bestuursleden, waarvan de voorzitter, penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur vormen.

Het bestuur houdt zich bezig met het uitzetten van het hoofdbeleid, financien, subsidie-aanvragen, prijsstelling, personeelsbeleid en andere zaken.


DATA BESTUURSVERGADERINGEN VERENIGING DORPSHUIS

Normalerwijs vergadert het bestuur elke 3e maandag van de maand behoudens wijzigingen door speciale omstandigheden.

Wilt u een agendapunt behandeld zien mail dit dan tijdig naar onze secretaris.


Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:


Ed Jordense, voorzitter

T: 026 325  06 39


Frank Kuster, secretaris

T: 026 325 08 57

E:secretaris@dorpshuisangeren.nl


Ans Oosterink, penningmeester

T: 026 325 22 23


Geert Tijssen, bestuurslid / vice-voorzitter


Andre Polman, bestuurslid / 2e penningmeester


Dianne Smits, bestuurslid


JAARVERGADERING VERENIGING DORPSHUIS

Normalerwijs zal onze jaarvergadering in de maand april of mei worden gehouden. U ontvangt tijdig bericht over de exacte datum.